//Mihaela Domnescu
Mihaela Domnescu 2018-03-20T00:26:28+00:00
Psiholog, Terapeut ABA, RBT

Bio

În anul 2005 a absolvit Facultatea de Teologie Litere, Specializarea Teologie Ortodoxă – Asistență Socială, din cadrul Universității “Valahia” din Târgoviște.

Mihaela a activat ca asistent social în cadrul Serviciului Management de caz pentru copii și Serviciului Adopții, din cadrul DGASPC- Dambovița, ceea ce i-a îmbogățit activitatea profesională și i-a oferit posibilitatea să-și dezvolte abilitațile de lucru, atât cu copiii din sistemul de protecție socială, cât și cu adulții reprezentativi ai acestora.

Profund preocupată de problemele speciale ale copiilor cu dizabilitați, în special a celor cu tulburari psiho-emoționale, întârzieri în dezvoltare, tulburari comportamentale, s-a dedicat studiului de specialitate, concentrându-se preponderent pe tulburările de spectru autist și pe tulburarile de limbaj.

A urmat diferite cursuri de specializare precum:”Metode de diagnstic și intervenție în cazul persoanelor afectate de Autism și Sindrom Down”,”Terapii cognitiv comportamentale la copilul cu tulburari în neurodezvoltare Terapia ABA”,”Tulburarile de limbaj și specificul terapiei logopedice în dislalie și dislexo-disgrafie”,“Picture Exchange Communication System Basic Training” (PECS ), Bucuresti.

Din dorința de perfecționare permanentă, în prezent urmează cursurile Facultații de Psihologie și Știintele Educației, secția Psihopedagogie Specială, din cadrul Universității București, precum și cursul de formare ca Registered Behavior Technician (RBT).

Mihaela este Pedagog de recuperare și face parte din echipa AUTISM VOICE din Martie 2017.

 “Consider că pentru a înţelege aceste persoane în complexitatea lor, este nevoie de perfecţionare permanentă în acest domeniu atât de vast şi de complex, de formare ca individ, ca specialist, pentru a putea oferi ajutor şi sprijin de specialitate tuturor persoanelor care se află în dificultate”