/Agenda curs formare continuă în terapia ABA
Agenda curs formare continuă în terapia ABA 2018-02-23T12:50:41+02:00

TEHNICI DE PSIHOTERAPIE COGNITIV COMPORTAMENTALĂ ȘI ANALIZA COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ ÎN TULBURĂRILE DE SPECTRU AUTIST���. 

Tematica detaliată

1. Abordarea cazului – care sunt pașii ce trebuie parcurși când începem terapia. Rolul coordonatorului, echipei terapeutice și familiei în planul de interventie.

2. Evaluarea abilităților – prezentarea chestionarului “The Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with Special Needs”.

3. Descrierea principiilor analizei comportamentale aplicate:

 • Ce este analiza comportamentală?
 • Cum se formează comportamentul uman – principiile învățării;
 • Tehnici utilizate în analiza comportamentală;

4. Analiza comportamentală aplicată în tulburările de spectru autist:

 • Învățarea în DT (Discrete Trial)
 • Învățarea incidentală
 • Principiile recompens��rii;
 • Promptarea și diminuarea prompturilor;
 • învățarea discriminării;
 • Modelarea și înlănțuirea;
 • Tehnici de modelare comportamentală;
 • Evaluarea situației de învățare;
 • Generalizare și men������������inere.

5. Metode de colectare a datelor.

6. Managementul programului de terapie – cum alternăm învățarea în DT, învățarea incidentală, învățarea în mediul natural, notarea, pauzele. Se va discută deasemenea despre evaluarea situației de învățare.

7. Prezentare studii de caz – prezentare video, filme cu sesiuni de terapie.

8. Alcătuirea planului canadian pharmacy de intervenție:

 • Cum alegem programele de terapie?
 • Prezentarea programelor terapeutice pe etape de dezvoltare.
 • Analizarea programelor terapeutice în funcție de abilit������ți:
 • Dezvoltarea limbajului receptiv;
 • Dezvoltarea limbajului expresiv;
 • Dezvoltarea comunicării;
 • Dezvoltarea socializării;
 • Dezvoltarea abilităților cognitive;
 • Dezvoltarea independenței și autonomiei personale

9. Dezvoltarea comportamentelor verbale:

 • Mand – cum dezvolt repertoriul de cereri al copilului;
 • Tacts – cum determin copilul să răspundă la stimulii din mediu ����i nu doar la SD-uri verbale;
 • Intraverbal – dezvoltarea abilităților de conversație;

10. Analiză funcțional�� a comportamentelor. Colectarea datelor pentru determinarea funcției unui comportament.

11. Tehnici de modelare a comportamentului:

 • Tehnici de utilizare a recompensei (Differential reinforcement, Positive reinforcement, Negative reinforcement, Differential Reinforcement for Other behaviors, Differential Reinforcement for Alternative behaviors);
 • Tehnici de utilizare a pedepsei;
 • Extincție;

12. Aspecte ale monitorizării activității terapeutului – prezentare și exerciții practice utilizând un formular de feedback..

13. Importanța programelor pentru dezvoltarea autonomiei personale;

14. Eșec vs reușită: am făcut canadian pharmacy online totul “ca la carte”, de ce nu se văd rezultate?

 • Înțelegerea și implementarea greșită a tehnicilor;
 • Nerespectarea regulilor de către toți cei implicate ��n terapie;
 • Lipsa consecven��ei;
 • Sărirea peste pași;
 • Lipsa recompenselor;
 • Factori ce țin de copil: vârsta, potențial, autostimulari.

15. Generalizare ��i menținere.

16. Sistemului de tokeni – prezentare și exemple variate de aplicare;

17. Integrarea copiilor cu tulburări de spectru autist în grădinițe și școli normale.

 • Cunoștințe necesare “umbrei” în vederea integrării copilului cu tulburare de spectru autist în grădiniță/școală;
 • Atribuțiile educatoarei – ce trebuie să facă educatoarea atunci când are în clasă un copil cu tulburare de spectru autist?
 • Abilități/achiziții minime necesare copilului pentru a începe lucrul la grădiniță;
 • Obiectivele generale de atins în școli/grădinițe și modalități de intervenție pentru atingerea lor;
 • Modalități de prompt la grădință/dependența de prompt/reducerea prompului – când se retrage ���umbra���?
 • Comportamentele neadecvate în grupul de copii și modalită����������i de intervenție;
 • Sistemul de recompensare și aplicarea lui la grădiniță/ școală;
 • Diferențe în stabilirea obiectivelor integrării copiilor cu Sindrom Asperger/ autism înalt funcțional și a celor cu autism infantil sau https://health-e-child.org/ retard asociat;

18. Descrierea caracteristicilor persoanelor cu Sindromul Asperger și Autism înalt funcțional.

 • Particularități identificate pe etape de v��rst�� ����� copilul și adolescentul;
 • Diagnostic diferențial;

19. Analiza aplicată a comportamentului în cazurile menționate la punctul anterior.

 • Tehnici de dezvoltare a abilităților de perspectivă vizuală/ teoria minții.
 • Identificarea și interpretarea emoțiilor;
 • Cum dezvolt și utilizez un contract comportamental;
 • Comunicare și rela����ionare;
 • Tehnici de self management;

20. Exerciții și jocuri de rol pentru dezvoltarea diferitelor abilități;

21. Importanța susținerii terapeutice după ce copilul a ieșit din programul de recuperare.