“Bună ziua!”

“Îmi dați, vă rog, un pachet de biscuiți?”

“Ajută-mă, te rog!”

Fie că suntem pe stradă, în parc, la locul de muncă, în autobuz, la magazin, la medic, oriunde am merge, suntem înconjurați de oameni și, de multe ori – suntem nevoiți să interacționăm cu cei din jurul nostru, fie că îi cunoaștem ori nu. De-a lungul timpului, învățăm să interacționăm cu persoanele de lângă noi în diferite moduri, abilitățile sociale având o importanță deosebit de mare în dezvoltarea noastră. Acestea pun bazele în crearea relațiilor de prietenie și ne ajută să găsim soluții atunci când ne confruntăm cu probleme, când suntem în impas și avem nevoie să știm  cum, când și cui să cerem ajutor.

Una dintre particularitățile tulburării de spectru autist este reprezentată de lipsa abilităților sociale, atât de importante atunci când ne gândim la integrarea în mediu, atât pentru copil cât și pentru adolescent sau adult. Fie că este vorba despre pregătirea pentru grădiniță, începerea școlii sau dificultăți în relaționarea cu persoanele de aceeași vârstă, adaptarea la diferitele contexte sociale întâlnite pe parcursul unei zile poate reprezenta o provocare atât pentru copiii neurotipici cât și pentru cei cu tulburări de dezvoltare, aceștia din urmă având nevoie de un plus de suport în direcția aceasta. Studiile au dovedit faptul că analiza comportamentală (ABA) oferă o serie de instrumente și tehnici care facilitează învățarea și ajută copilul în dobândirea unui repertoriu de cunoștințe din toate ariile de dezvoltare.

Copiii cu autism au nevoie de multe ore de terapie, între 2 și 8 ore/zi, iar programul de terapie trebuie să includă strategii pentru dezvoltarea abilităților sociale încă de la începutul intervenției, astfel încât copilul să poată învăța comportamente sociale de la cele mai simple, cum ar fi salutul, până la cele complexe ce țin de înțelegerea emoțiilor și gestionarea comportamentului in diferite contexte sociale.

Pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare, specialiștii centrelor Autism Voice pun în practică o serie de strategii în cadrul grupurilor de socializare organizate săptămânal la care participă copii cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani. Copiii sunt împărțiți în funcție de nivelul de dezvoltare, astfel încât toți să dobândească, într-un mediu structurat, abilități pe care să le poată pune în practică în afara sălilor de terapie, acolo unde întâlnesc adevăratele provocări.

În cadrul grupurilor, regulile sociale sunt prezentate clar, într-un limbaj accesibil copilului, se folosesc suporturi vizuale pentru fiecare regulă, iar limbajul folosit este unul pozitiv. Laudele, încurajările și sistemele de recompensare reprezintă modalități eficiente prin intermediul cărora comportamentele sociale adaptative sunt predate pas cu pas, scopul final fiind acela de a le oferi copiilor variante adecvate de răspuns în diferite contexte sociale, prin care aceștia să poată crea relații semnificative cu cei din jur.

Abilități precum comunicarea funcțională, rezolvarea conflictelor, așteptarea rândului, împărțitul jucăriilor, spiritul de echipă, exprimarea emoțiilor și a nevoilor, empatia, respectarea spațiului personal sunt principalele teme abordate în cadrul sesiunilor de socializare.

Fiecare temă este adaptată în funcție de nevoile copiilor, obiectivul principal fiind atins prin intermediul activităților distractive, interactive, care să le capteze atenția și care să stimuleze și să încurajeze interacțiunea dintre aceștia.

Atelierele săptămânale de socializare fac parte din programul „Eu și copilul meu. Viață decentă pentru copiii cu autism” 2022, susținut de către ING Bank România prin programul de granturi pentru ONG-uri ˮAdoptă un proiect”, alături de voluntarii ING.

Acesta are ca țintă îmbunătățirea vieții și accesului la tratament de specialitate pentru 400 de copii cu autism sau suspecți de autism din zone defavorizate, crearea primului Kit de lucru psiho-comportamental în format fizic și digital pentru acasă și ridicarea nivelului de sustenabilitate al asociației Autism Voice.

Articol scris de către Alexandra Bejenar – Psiholog, Coordonator ABA