//Connecting for children with autism
  • Connecting for children with autism

Connecting for children with autism

Asociaţia Help Autism în parteneriat cu Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată – ATCA şi Asociaţia New Odyssey anunţă deschiderea proiectului Connecting for children with autism, finanţat de către Fundaţia Vodafone, prin programul Connecting for good 2017.

Scopul proiectului, Connecting for children with autism, reprezintă monitorizarea în timp real a gradului de recuperare a copilului cu autism prin dezvoltarea unei aplicaţii IT integrate, ce va conţine două subcomponente distincte şi va permite interconectarea echipei multidisciplinare medic – psiholog – asistent social – părinte – educator.

Sistemul creat prin proiect va cuprinde elemente esenţiale în procesele de: evidenţă, recuperare, evaluare şi reevaluare, intervenţie, educare şi integrare a copilului cu autism.

Astfel, subcomponentele aplicaţiei vor fi: o baza de date cu acces online, ce va cuprinde toate informaţiile de evidenţă cu acces permis în funcţie de criterii bine stabilite, o aplicaţie mobilă ce va colecta datele din procesul de intervenţie în terapia de 1 la 1 psiholog – copil, transferând astfel fişele de evidenţă din format hârtie în format electronic.

De asemenea, sistemul integrat va oferi o evidenţă medicală – diagnostic medical, alte notiţe ale medicului specialist, evidenţă socială – fişa de evidenţă, certificate de dizabilitate, informaţii despre situaţia familială, date de interes terapeutic – evaluare şi reevaluare psihologică şi intervenţie terapeutică, fişe educative – date despre situaţia educaţională, programe ce sunt implementate în terapie şi corelate cu programa preşcolară / şcolară.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 1 an, începând cu luna iunie 2017 şi va cuprinde o serie de activităţi precum:

A1 Managementul de proiect – va asigura implementarea proiectului, planificarea şi respectarea termenelor şi atingerea indicatorilor. Va comunica cu toţi factorii implicaţi în toate etapele proiectului şi va efectua rapoartele periodice şi raportul final.

A2 Promovarea proiectului – se va realiza pe site-urile aplicantului şi partenerilor, pe paginile de Facebook, în articole pe site-ul www.autismconnect.ro şi www.conferinta-aba.ro, prin comunicate de presă transmise la deschiderea şi închiderea proiectului.

A3 Dezvoltarea aplicaţiei de server – platformă cu diferite tipuri de utilizatori ce va centraliza datele colectate în procesele de: evidenţă medicală – diagnostic medical, alte notiţe ale medicului specialist, evidenţă socială – fişa de evidenţă, certificate de dizabilitate, informaţii despre situaţia familială, date de interes terapeutic – evaluare şi reevaluare psihologică şi intervenţie terapeutică, fişe educative – date despre situaţia educaţională, programe implementate în terapie şi corelate cu programa preşcolară / şcolară. Va genera rapoarte şi grafice, evidenţiind progresul copilului în timp real şi va furniza date utile în cercetare/statistică. Pentru evaluarea psihologică, Asociaţia Help Autism va concepe un test de evaluare adaptat populaţiei române, ce va sta la baza aplicaţiei şi a evidenţei progresului terapeutic, paralel cu activităţile prezentului proiect.

A4 Dezvoltarea aplicaţiei client – componentă de lucru în terapie – va fi o aplicaţie software uşor de folosit pe Android / IOS în timpul activităţilor cu copilul. Aceasta va înlocui fişele clasice utilizate în timpul intervenţiei terapeutice, determinând în timp real nivelul de dezvoltare a copilului în funcţie de răspunsul acestuia la activităţile desfăşurate.

În dezvoltarea celor 2 componente de software va fi implicată atât o echipă de programatori care va asigura partea tehnică cât şi o echipa de 4 psihoterapeuţi din asociaţiile partenere, cu experienţă în lucrul cu copilul cu TSA, certificaţi BCBA sau în curs de certificare, ce vor asigura expertiza specifică activităţilor de terapie şi evaluare.

A5 Testarea celor 2 componente IT – pentru evaluarea aplicaţiilor şi pentru obţinerea unui feedback care să contribuie la o interfaţă cât mai prietenoasă, timp de 2 luni, o echipă formată din 6 psihoterapeuţi, coordonaţi de psihologii implicaţi în procesul de dezvoltare, va testa cele două aplicaţii, în activitatea curentă.

A6 Implementarea componentelor IT în terapia cu copiii – 70 de psihoterapeuţi din cele 8 centre ale asociaţiilor partenere vor fi instruiţi în utilizarea aplicaţiei.

Beneficiarii proiectului vor fi, în prima fază, 300 de copii cu autism integraţi în programele de terapie desfăşurate de cele 3 asociaţii, însă numărul copiilor ce pot beneficia de instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului va creşte într-un timp scurt, prin adoptarea şi implementarea acestora la nivel naţional, de către alţi furnizori de servicii socio-educaţionale.

De asemenea, 70 de specialişti implicaţi în procesul de recuperare a copiilor cu autism vor avea şansa de a beneficia de o tehnologizare a unei părţi a activităţii, reducând astfel timpul petrecut în notarea şi interpretarea datelor colectate în timpul orei de activităţi educaţionale cu copilul.

Rezultatele aşteptate la finalul perioadei de implementare sunt:

-Informarea şi instruirea a 70 de psihoterapeuţi în utilizarea aplicaţiei. Psihoterapeuţii vor beneficia de eficientizarea activității desfășurate în cadrul unei ședințe de terapie prin eliminarea timpului acordat completării fişelor pe suport de hârtie;

-Eficientizarea procesului de stimulare a 300 de copii cu autism, ce vor beneficia de aplicaţia IT integrată, având ca rezultat îmbunătăţirea intervenţiei terapeutice. Prin intermediul aplicaţiei se va realiza o evidenţă mult mai exactă a copiilor din punct de vedere socio-educaţional, medical şi psihologic. Stakeholderii implicaţi vor putea urmări în timp real evoluţia dezvoltării copilului cu autism;

-Dezvoltarea aplicaţiei IT integrate ce va sprijini psihoterapeuţii în activitatea de recuperare a copiilor cu autism. Prin intermediul aplicaţiei vor fi standardizate procesele de intervenţie terapeutică, bazate pe analiza comportamentală aplicată, procedură validată ştiinţific ca având rezultate eficiente în recuperarea copiilor cu TSA.

Proiectul este cofinanţat de către Fundaţia Vodafone România, prin programul Connecting for good 2017, cofinantarea avand o valoare de 315.000 lei din total buget de 598.200 lei.

Despre parteneri:

Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată – ATCA a devenit un standard profesional prin rezultatele remarcabile în programele de intervenție pentru copiii cu tulburări comportamentale. In cei 9 ani de la infiintare, AUTISM VOICE a deschis două centre de terapie, unde 110 copii cu tulburări comportamentale si din spectrul autist sunt ajutați prin terapia recuperatorie ABA. Asociatia s-a specializat si în domeniul de formare a terapeuților ABA din România, fiind singura instituție din România care acreditează terapeuți ABA, la nivel național.

Asociaţia Help Autism se implică activ, de 7 ani, în derularea de programe de conştientizare a autismului, diagnostic precoce şi intervenţie timpurie pentru copiii cu autism. Pe lângă activitatea susţinută în schimbarea statutului autismului în România, asociaţia oferă servicii de terapie în cadrul celor 5 centre, 6 parteneriate public-private – cu Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Bucureşti, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, Dâmboviţa – şi la domiciliu, defăşoară cursuri de formare în terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri şi şedinţe de consiliere pentru părinţi şi este co-organizator al Conferinţei Internaţionale ABA – ştiinţă care stă la baza terapiilor de recuperare în autism.

Asociaţia Asociatia New Odyssey este o organizație non guvernamentală care desfășoară in cadrul Centrului activități de imbunatatire a calității vietii, interventie educatională și recuperare pentru copiii diagnosticati cu tulburare de spectru autist, prin interventie terapeutică, utilizand diverse dotari necesare, evaluarea abilitatilor de viata si realizarea planurilor de intervenţie personalizate pentru copiii beneficiari.

Toţi cei 3 parteneri implementează terapia bazată pe analiză comportamentală aplicată, care după 30 de ani de cercetare este singura ce s-a dovedit a fi eficientă în recuperarea copiilor cu întârzieri în dezvoltare.

Despre Fundaţia Vodafone România:

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, distinctă şi independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. În cei 19 ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanţat 1.046 de programe derulate de 660 de ONG-uri din întreaga țară, în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut 2 milioane de beneficiari – copii, tineri, bătrâni, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, Fundaţia Vodafone România a investit peste 26 milioane de euro în proiecte desfăşurate de organizaţiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele Fundaţiei se regăsesc pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/, www.facebook.com/fundatiavodafone.

2018-02-23T12:51:11+00:00