//Metodologii pentru integrarea în școală a copiilor cu tulburări de dezvoltare. Managementul comportamental al clasei
  • școală

Metodologii pentru integrarea în școală a copiilor cu tulburări de dezvoltare. Managementul comportamental al clasei

Gestionarea comportamentelor inadecvate ale elevilor ocupă un rol important pentru desfășurarea orelor la școală. Noi, profesorii, părinții și educatorii trebuie să găsim mereu cele mai adecvate și eficiente  metode pentru a putea gestiona cât mai bine aceste comportamente indezirabile ale copiilor.

 Comportamentele elevilor îndeplinesc întotdeauna o anumită funcție fie că este cea de atragere a atenției , scăpare din sarcină sau în anumite cazuri de autostimulare. Atunci când reușim să identificăm corect care este funcția pe care o îndeplinește comportamentul, vom înțelege care este cea mai bună metodă de abordare a  acestuia . Grilele de observație sau fișele de monitorizare pot fi utilizate de către profesor în acest sens, iar intervențiile asupra comportamentului se realizează după stabilirea posibilelor cauze ce au condus la apariția problemelor.

Analiza funcţională a comportamentului este o metodă folosită pentru a identifica funcţia comportamentelor inadecvate şi pentru a obţine informaţii privind variabilele legate de manifestarea acestor comportamente, acesta reprezentând şi un prim avantaj al metodei.

În modelarea comportamentelor indezirabile un rol important îl au următorii factori: cadrul didactic, familia, ceilalți elevi. Acești factori sunt importanți deoarece pot să metina comportamentul în reperoriul copilului oferind recompensa necesară pentru metinerea lui sau pot să descrească apariția acelui comportament identificând și înlăturând ceea ce îl menține.

Atunci când dorim să intervenim asupra unui comportament este important ca mai întâi să prioritizam importanța și gravitatea comportamentelor alegând niște targeturi clare, ținând cont de clasificarea comportamentelor indezirabile. Primele comportamente asupra cărora vom interveni sunt :comportamente  care pun în pericol sănătatea fizică, psihică, emoțională și comportamente care sunt specifice  vârstei sau influențate de mediul social.

Exemple de comportamente indezirabile apatute la clasă-vorbitul neîntrebat , nerespectarea regulilor clasei, lucrul deficitar în echipă, bullying-ul. Functiile unui comportament pot fi urmatoarele:

  • Atenția (obinerea unui obiect, obținerea reacțiilor din partea colegilor sau profesorului – reacțiile pot fi pozitive sau negative ele având același efect )
  •  Evitarea unei sarcini
  •  Scăparea din sarcină
  •  Autostimulare

 Întărirea comportamentelor pozitive ale elevilor și recompensarea lor este cea mai importantă strategie pe care o putem folosi pentru: creșterea motivației de participare la lecții, modelarea comportamentelor , creșterea performanțelor școlare, diminuarea comportamentelor inadecvate , cu ajutorul implementării sistemului de tokeni, contractele comportamentale, orarelor vizuale.

Cele mai importante metode sugerate de analiza aplicată a comportamentului  pentru descreșterea comportamentelor indezirabile în clasă sunt:

– implementarea unui sistem de tokeni

– implementarea orarului vizual

– stabilire de contracte comportamentale

Planificarea și structurarea mediului de învățare ajută la gestionarea comportamentelor inadecvate. Sistemul de tokeni reprezintă o modalitate în care elevii câstigă intăritori (ex. ștampile, puncte, buline etc) ca o consecință imediată pentru anumite comportamente dezirabile; elevii acumulează tokeni pe care mai apoi îi schimbă cu obiecte sau activități preferate (ex. tabletă/calculator, bani, jocuri etc).

Sistemul de tokeni este un sistem de modificare a comportamentului, care include trei elemente majore:

  • O listă care specifică comportamentele target
  • Tokenii sau punctele pe care elevii le primesc pentru manifestarea comportamentelor target
  • Lista recompenselor, care constă în articole preferate, activităţi sau privilegii – pe care participanţii le obţin prin schimbarea tokenilor pe care i-au câștigat.

Articol oferit de ANA BOGDAN, Terapeut

2018-05-04T08:07:07+00:00