//Rolul profesorului de sprijin la clasă
 • profesorului de sprijin

Rolul profesorului de sprijin la clasă

Rolul profesorului de sprijin la clasă

Pentru integrarea eficientă a copiilor cu nevoi educaționale speciale în școlile de masă, au fost dezvoltate o serie de servicii specializate de care să beneficieze atât elevii integrați, cât și cadrele didactice.

La nivelul școlilor de masă, serviciile educaționale specializate sunt asigurate de către cadrele didactice de sprijin. Activitatea profesorului de sprijin este strâns legată de activitatea cadrelor didactice și, împreună, aceștia încearcă să alcătuiască un plan de intervenție pentru elevul cu nevoi educaționale speciale.

Rolul principal al profesorului de sprijin este să desfășoare activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare pentru elevii cu nevoi educaționale special, integrați în învățământul de masă.

Rolurile îndeplinite de profesorul de sprijin

 1.  Colaborator – al comisiei din cadrul CJRAE (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională) în vederea evaluării și orientării școlare a elevilor cu dificultăți de învățare și comportamentale.
 2.  Facilitator-prin realizarea de materiale didactice adaptate. De asemenea, facilitează participarea la activitățile didactice sau la anumite activități extrașcolare.
 3.  Consiler-al elevilor care participă în programul de sprijin, precum și al părinților acestora.
 4.  Mediator- atunci când apar diferite situații sociale dificile pentru elevul cu CES (cerințe educative speciale).

Activitățile profesorului de sprijin

 1. Participă în timpul orelor de predare la activitățile desfășurate în clasă de către cadrul didactic.
 2.  Organizează activitatiile de intervenție personalizată la clasă precum și în afara acestora.
 3.  Dezvoltă planuri de intervenție personalizate, în funcție de dificultățile de învățare ale elevului.
 4.  Adaptează curricula școlară în colaborare cu cadrul didactic de la clasă.
 5.  Evaluează rezultatele aplicării programelor curriculare adaptate.
 6.  ÎI orientează către comisii specializate pe toți acei elevi care prezintă dificultăți în procesul de învățare, dar nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin.

Avantajele intervenției profesorului de sprijin

 1. Menținerea elevilor cu CES în clasă, pentru evitarea perturbării activităților din clasă sau din școală.
 2.  Evitarea stigmatizării, etichetării și discriminării elevilor cu CES.
 3.  Familarizarea cadrelor didactice din învățământul obișnuit cu metode specifice de învățare pentru elevii cu CES.
 4.  Implementarea de tehnici specifice de gestionare a comportamentelor dificile ale elevilor cu CES.
 5.  Dezvoltarea unui bun dialog între școală, echipa terapeutică și familie.

Articol oferit de Oliviana Giura, Membru fondator, Consultant ABA

 

2018-02-23T12:50:50+00:00