//Ce este analiza comportamentală aplicată și care este rolul analistului comportamental

Ce este analiza comportamentală aplicată și care este rolul analistului comportamental

Ce este analiza comportamentală aplicată?

Analiza aplicată a comportamentului este o ştiinţă ce încearcă să înţeleagă şi să îmbunătăţească comportamentul uman.

Ce o diferenţiază de alte domenii cu aceeaşi intenţie:

  • se focusează pe comportamente semnificative din punct de vedere social, definite în mod obiectiv;
  • intervenţia vizează îmbunătăţirea comportamentelor studiate prin demonstrarea unei relaţii cauzale;
  • se utilizează metodele unei cercetări știinţifice: descrieri obiective, cuantificări și experimente controlate.

Principiile analizei comportamentale aplicate

Relaţia dintre comportamente și mediul înconjurător este descrisă de principiile condiţionării operante care are 3 componente:

Antecedent – situaţia în care a apărut comportamentul respectiv (unde era elevul, cu cine, ce făcea elevul sau ce i s-a cerut să facă, dacă a fost înterupt dintr-o activitate etc);
Comportament – acţiunea întreprinsă ca reacţie la antecedent;
Consecinţă – ce s-a întâmplat imediat după apariţia comportamentului problemă.

Rolul analistului comportamental în terapia individuală

Primul pas în terapia 1:1 îl reprezintă evaluarea elevului. În urma evaluării, analistul comportamental alcătuieşte planul de intervenţie personalizat. Periodic, acesta urmăreşte graficul nivelului de dezvoltare a elevului şi stabileşte şedinţe cu echipa de terapeuţi, părinţii elevului şi cadrele didactice implicate în educaţia acestuia. O altă atribuţie a analistului comportamental este aceea de a comunica eficient şi de a explica adecvat deciziile luate în realizarea planului de intervenţie – atât echipei terapeutice, cadrelor didactice, cât şi familiei. Implicarea cadrelor didactice în procesul de reducere a comportamentelor inadecvate este importantă, deoarece cu ajutorul acestora se stabilesc tehnicile de intervenţie potrivite elevului. Pentru toate problemele pe care profesorul i le comunică analistului comportamental se vor stabili tehnici de intervenţie şi vor fi lucrate în cadrul sesiunilor de terapie 1:1.

Rolul analistului comportamental în şcoli

Un rol important al analistului comportamental este acela de a identifica funcţia comportamentelor indezirabile. Pentru început, analistul comportamental colectează date, acesta fiind un pas foarte important pentru a continua apoi cu gestionarea comportamentelor. Odată identificată funcţia comportamentului, analistul comportamental va şti exact cum poate interveni şi ce metodă poate aplica pentru a modela comportamentul indezirabil. Colectarea datelor se face atât prin observaţie directă (înregistrarea comportamentelor neadecvate – ţinând cont de frecvenţă, durată, intensitate, antecedent şi consecinţă), cât şi prin discuţiile cu profesorii şi părinţii copiilor. Analistul comportamental este responsabil cu instruirea cadrelor didactice pentru ca acestea să poată folosi la clasă tehnicile analizei comportamentale pentru o dinamică adecvată a clasei şi un bun management, dat fiind faptul că petrec o bună parte din timp împreună.

Profesorul, pe lângă rolul de a transmite informaţii şi de a sădi cunoştinţe necesare fiecărui copil în parte, are şi rolul de a modela comportamente, acest lucru fiind realizat de cele mai multe ori indirect, doar prin simpla prezenţă şi atitudine. Dar, există şi cazuri în care este nevoie ca profesorul să se implice direct în modelarea comportamentelor. Aici, cei doi profesionişti (profesorul şi analistul comportamental) trebuie să formeze o echipă pentru dezvoltarea echilibrată a elevului prin scăderea comportamentelor neadecvate şi creşterea celor pozitive. Relaţia cu părinţii elevilor este de asemenea un aspect însemnat pentru analistul comportamental, aceştia necesitând să continue implementarea tehnicilor de modelare comportamentală şi acasă pentru a exista o evoluţie constantă în comportamentul copiilor. Implementarea tehnicilor are succes în momentul în care toţi adulţii din jurul elevului colaborează în beneficiul acestuia. Relaţiile directe dintre ei şi relaţiile dintre ei şi elev pot ajuta la modelarea comportamentelor problematice într-o modalitate mai naturală şi mai rapidă.

Articol oferit de Oliviana Giura, Membru fondator AUTISM VOICE, Consultant ABA

2018-02-23T12:51:01+00:00