//Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București acordă stimulente financiare pentru copiii cu handicap!
  • Copiii cu handicap

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București acordă stimulente financiare pentru copiii cu handicap!

Dosarele se depun începând cu data de 01 august 2017.

Cine beneficiază de stimulentul financiar pentru copiii cu handicap

Pentru a beneficia de stimulentul financiar în valoare de 1000 lei/lunar acordat copiilor încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, părinții/reprezentantul legal al copilului se vor prezenta cu următoarele acte în original (actele vor fi scante şi/sau fotocopiate la locaţie, deci nu e nevoie să veniţi dumneavoastră cu copiile):

1. Cerere tip de solicitare a acestui drept, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;

2. Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani), original;

3. Actul de identitate al reprezentantului legal, original;

4. Actul de identitate al celuilalt părinte, original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, original; dacă este divorțat, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original;

5. Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original;

6. Actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;

7. Certificatul de încadrare în grad de handicap, original;
* Certificatele de handicap emise pe raza Municipiului Bucuresti

8. Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;

9. Decizie tutore și act de identitate tutore, original – unde este cazul;

10. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original – unde este cazul.

Unde se depun actele de mai sus:

1. Actele se prezintă la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti, pe latura dinspre Aleea Ciceu, lângă Spălatoria Socială, de luni-vineri între orele 9-15 (staţia de metrou Apăratorii Patriei, sau RATB nr. 232, 102 statia Ciceu.

SAU 2. Actele pot fi transmise online accesand link-ul : http://dgas.ro/stimulenthandicap/.

Actele menţionate anterior se vor transmite scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg.

SE RECOMANDĂ EVITAREA DEPLASĂRII ŞI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT ELECTRONIC. TOATE CERERILE VOR FI ÎNREGISTRATE ŞI PROCESATE.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a municipiului București.

1. Copiii în vârstă de până la 18 ani;

2. Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil pe raza municipiul București;

3. S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;

4. La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte toate actele în original (dacă beneficiarul optează pentru depunerea actelor la sediul Complexului de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti);

5. Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată fată de bugetul local.(D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusive datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului de Finanțe Publice – Agenția Națională de Administrație Fiscală. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI ANTERIOR DEPUNERII DOSARULUI SĂ NU AVEŢI AMENZI NEACHITATE-RATB, RUTIERE, TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, ETC.

6. Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

ACTELE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ, PE PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP. ÎN CAZUL IN CARE APAR MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL/COPILULUI, AVEŢI OBLIGAŢIA A NE INFORMA.

Pentru mai multe detalii, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti vă stă la dispoziţie la telefon: 0800821218, APEL GRATUIT DIN TOATE REŢELELE, DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎNTRE ORELE 9-16.

Cererea pentru stimulent poate fi descarcată aici: cerere-stimulent

2018-02-23T12:51:10+00:00